Dekanımız

/Dekanımız
Dekanımız 2017-12-21T11:32:39+00:00


Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
Dekan V.

Fakültemiz, üniversitemizin kuruluş fakültelerinden biri olarak eğitim-öğretim hayatına 1997 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Matematik-Bilgisayar bölümleri ile başlamıştır. Fakültemiz bünyesinde yer alan Mütercim Tercümanlık (İngilizce) bölümü 2006 yılında, Psikoloji bölümü ise 2011 yılında açılmıştır. Fakültemizde 3 profesör doktor, 6 doçent doktor, 12 yardımcı doçent doktor, 6 öğretim görevlisi doktor, 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 33 akademik, 5 idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemizdeki tüm bölümlerde öğretim dili İngilizcedir. Tüm bölümlerimizde %100 burslu, %50 burslu ve burssuz olmak üzere üç farklı kontenjan türü bulunmaktadır. Psikoloji bölümünde bu kontenjan türlerine ek olarak %25 burslu kontenjan türü de açılmaktadır.

Fakültemizde öğrencilerimize uygulamalı araştırma ve eğitim olanakları sunmak üzere tasarlanmış “Matematik-Bilgisayar Laboratuvarı”, “Mütercim Tercümanlık Andaş Çeviri Laboratuvarı”, “Deneysel, Bilişsel, Sosyal ve Klinik Psikoloji Laboratuvarı (PsychayaLab)” bulunmaktadır. Derslerin yanısıra, bu laboratuvarlar öğrencilerin öğretim elemanlarının danışmanlığında yaptıkları ve bağımsız olarak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar sırasında kullanılabilmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüzce yüksek lisans ve doktora, Matematik bölümümüzce yüksek lisans programları yürütülmektedir. 2017 yılı itibariyle, “İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri” anabilim dalında 54 yüksek lisans, 12 doktora öğrencimiz; “Bilgi Teknolojileri” yüksek lisans eğitimi programında 55, “Matematik-Bilgisayar” yüksek lisans eğitimi programında 8, “Matematik” yüksek lisans eğitimi programında 1 öğrencimiz bulunmaktadır. Ayrıca, önümüzdeki yıl içerisinde Psikoloji bölümü yüksek lisans programlarının açılmasına yönelik hazırlıklarımız tamamlanma aşamasındadır.

Matematik bölümümüz, üniversitemizin diğer fakültelerine 11 servis dersi sunmakta ve bu dersleri 36 farklı gruba açmaktadır. Aynı zamanda, fakültemiz bölümleri Hukuk Fakültesi haricindeki diğer bölümlerde çift anadal ve yandal programları yürüterek öğrencilerimize birden fazla alanda eğitim alma olanağı sunmaktadır.

Fakültemizin temel amaçları, özenle tasarlanmış ders programlarımız ve deneyimli akademik kadrolarımızın yardımıyla öğrencilerimizin bağımsız düşünebilen, eleştirel bakış açısına sahip, bağımsız olarak da araştırma yapabilen ve bu araştırmalara dayaranarak doğru kararlar verebilen, yaratıcı düşünceye sahip bireyler olmasıdır. Fen-Edebiyat fakültemiz tüm bölümleriyle, eğitim ve öğretimde, araştırmada ve tüm akademik bilimsel etkinliklerde mükemmele ulaşmayı, günümüze ve geleceğe değerli katkılar yapacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.